top of page
hukuk kitapları

FAALİYET ALANLARIMIZ

Hukuk alanında faaliyetlerimiz hakkında bilgileri aşağıda liste halinde bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgiler ve kurumsal danışmanlık için irtibat bilgilerimizden hukuk ofisimize ulaşabilirsiniz.

terazi-amblem.png

Aile ve Miras Hukuku

- anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında,

-nafaka davalarında,
- velayet ve nesebe bağlı davalarda,
- mal rejimi ve mirasa konu davalarda,
- çocuk ile şahsi ilişki tesisine ilişkin işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

terazi-amblem.png

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankalar, mali kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, kredi alan şahıslara avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bu alanda;

-Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar açısından hukuk dava ve icra takip hizmetleri,

-Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık vermek 

-Finansal Kiralama 

-Kredi Sözleşmeleri gibi hizmetler sunulmaktadır.

terazi-amblem.png

Ceza Hukuku

Ceza yargılamasında, soruşturma aşamasından itibaren yargılama süreci sonlanıncaya kadar iddia ve savunmaları etkin bir çalışma ile sunmaktayız. Ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında uzman ekibimiz ile soruşturma, uzlaştırma ve kovuşturma işlemleri ile şikayet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktayız.

 

Bu alanda uzman kadromuz ile;

-Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen yargılamalarda

-Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen yargılamalarda

-Sulh Ceza Mahkemelerinde görülen sorgularda

-Savcılık ve Emniyet aşamasındaki ifade ve işlemlerde

-Kanun yolları sürecinde Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde dosya ve duruşmalı işlerin takibi sağlanmaktadır.

terazi-amblem.png

Gayrimenkul Hukuku

Yatırımcılara ve mülkiyet sahiplerine, mülkiyetin devri ve yönetimi hususlarında danışmanlık hizmeti verilmesi, emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi işlemlerin yapılması ve bunlara ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ile bu alandaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar ile ilgili hizmet sunmaktayız.

Bu alanda;
- ortaklığın giderilmesi davalarında,
-tapu iptal ve tescil davalarında,
- tapu ve kadastro davalarında ve
- gayrimenkulün aynına ilişkin tüm meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

terazi-amblem.png

İş Hukuku

Kişi ve şirketlerin bireysel ve ticari işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacaklarının tahsili için icra ve iflas takiplerinin yapılması, başlatılan takiplerin tahsil ile sonuçlandırılması için gerekli tüm işlemlerin icrası ile borçluları cebri icra baskısıyla alacağın tahsili, müvekkillerimizin aleyhine başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüm bu işlemlere bağlı olarak lüzumu üzerine itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve tasarrufun iptali gibi gerekli tüm davaların takibi hususlarında hizmet vermekteyiz.

 

Bu alanda;

- ilamsız alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;

- ilamlı alacakların icra takibinde;

- kıymetli evraklardan doğan alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;

- istihkak davalarında;

- kira alacaklarında ve tahliye davalarında;

- iflasa ilişkin işlem ve davalarda;

- icra ceza davalarında ve

- ipotek ve rehin tesisi ile bunların kaldırılması süreçleri ile ipotek takiplerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

terazi-amblem.png

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukukunun en temel amacı tüketicinin korunmasıdır. Sürekli olarak gelişen ve genişleyen ticari pazarlarda tüketicilerin mağdur olabilecekleri durumlar da sürekli olarak artmaktadır. Çoğu kez ekonomik ve sosyal olarak ve bilgisizlikten kaynaklı nedenler tüketicilerin hatalı adımlar atmasına neden olabilmektedir. Bu yönde oluşabilecek uyuşmazlıklarda etkin ve çözüm odaklı avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

 

Bu alanda;

- hakem heyetlerindeki süreçler ve tüketici mahkemelerindeki davaları,

-ayıplı mal ve hizmet tesliminden kaynaklanan tazminat davaları,

- ve diğer tüketici hukuku kapsamındaki süreçlerde danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktayız.

terazi-amblem.png

Telekomünikasyon & Bilgi Teknolojileri Hukuku

Özel düzenlemeye tabi olan telekomünikasyon altyapısı, sabit telefon, GSM, GMPCS mobil telefon, telsiz, internet servis ve yer sağlayıcılığı, uydu haberleşme, uydu platform, sanal mobil şebeke, uydu ve kablo TV hizmetleri, rehberlik hizmeti ve katma değerli telekomünikasyon hizmetleri konularında ve bilgi teknolojileri alanında yazılım, veri tabanı hizmetleri, kurumsal kaynak planlaması, teknik destek, elektronik haberleşme güvenliği ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelere ihtiyaç duydukları her türlü hukuki desteği sağlamaya yönelik olarak uyumlaştırma, danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir.

terazi-amblem.png

Arabuluculuk (Taraf Vekilliği)

Günümüz hukukunda dava öncesi uyuşmazlık çözüm yöntemleri gelişmekte ve bu yönde yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Birçok hukuki uyuşmazlıkta arabuluculuk dava şartı olarak belirlenmiştir. Dava şartı ya da ihtiyari arabuluculuk süreçlerinizde profosyonel bir arabulucu taraf vekilliği süreci yürütmekteyiz.

terazi-amblem.png

Bilişim Hukuku

Bireylerin ve şirketlerin, bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak bilişim hukuku alanındaki ihtiyaçlarına cevap verecek uzmanlık çalışmaları yapmaktayız. Bilişim alanındaki hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümünde bilişim teknolojilerine hakim kadromuz ile hukuki değerlendirme ve çalışmalar sonucu hukuki destek sunmaktayız.

Ayrıca bilişim alanında gelişen kişisel veriler ve bunların işlenmesi ile korunmasına yöenlik hukuki süreçlerin takibi de yapılmaktadır.

Bilişim hukuku kategorisinde;

- teknik bilgi ve deneyim gerektiren bilişim hukuku alanındaki davalar ile

- bilişim suçları ve bilişim araçları vasıtasıyla işlenen suçlarda ki ceza yargılamalarında,

-alan adları ile ilgili haksız rekabet davaları,

-e-ticaret ve internet ortamındaki faaliyetlerden kaynaklanan fikri ve sınai hak ihlalleri,

-banka hesaplarının internet korsanlığı yoluyla boşaltılması nedeniyle bankalar aleyhine açılan tazminat davaları,

-internet ortamında ve sosyal medya uygulamalarında yapılan paylaşımlar nedeniyle oluşan kişilik hakları ihlalleri,

-kripto para dolandırıcılıkları, dijital cüzdanlar ve kripto para borsaları üzerinden yapılan dolandırıcılık eylemleri gibi konularda uyuşmazlık çözümü ve hukuk danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.

terazi-amblem.png

İcra ve İflas Hukuku

Kişi ve şirketlerin bireysel ve ticari işlemlerinden kaynaklanan borç ve alacaklarının tahsili için icra ve iflas takiplerinin yapılması, başlatılan takiplerin tahsil ile sonuçlandırılması için gerekli tüm işlemlerin icrası ile borçluları cebri icra baskısıyla alacağın tahsili, müvekkillerimizin aleyhine başlatılan icra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüm bu işlemlere bağlı olarak lüzumu üzerine itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve tasarrufun iptali gibi gerekli tüm davaların takibi hususlarında hizmet vermekteyiz.

 

Bu alanda;

- ilamsız alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;

- ilamlı alacakların icra takibinde;

- kıymetli evraklardan doğan alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalarda;

- istihkak davalarında;

- kira alacaklarında ve tahliye davalarında;

- iflasa ilişkin işlem ve davalarda;

- icra ceza davalarında ve

- ipotek ve rehin tesisi ile bunların kaldırılması süreçleri ile ipotek takiplerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

terazi-amblem.png

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta hukuku alanında taşıma, kaza, zarar, sağlık, hayat ve sorumluluk sigortası hususlarında oluşabilecek uyuşmazlıklarda alanında uzman avukatlarımız ile hukuk danışmanlığı sunmaktayız.

 

Bu alanda;

-Adli yargıda görülen trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

-Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde görülen trafik kazası maddi tazminat davaları

-Sigorta hukukuna dayalı maddi tazminat davaları

-İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

-Acentelik, tek satıcılık, distribütörlük, bayilik gibi sözleşmelerden kaynaklanan portföy tazminatı davaları

-Hekim ve hastane hatasından ve hatalı tıbbi uygulamalardan kaynaklanan tazminat davaları

-Hekim ve hastane hatasından ve hatalı tıbbi uygulamalardan kaynaklanan tazminat davaları gibi dava türlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

terazi-amblem.png

Şirketler ve Tazminat Hukuku

Şirketlerin ticari hayatta ihtiyaç duydukları tüm hukuki danışmanlık ve ticari dava süreçleri ile uyuşmazlık yönetimi konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktayız. Kurumsallaşma süreçleri için gereken hukuksal desteğin sağlanması ve kurumsal şirketlere yönelik hukuk danışmanlığı ve dava, icra takip süreçleri uzman avukatlarımız tarafından sağlanmaktadır.

Ticaret hukuku pek çok hukuk dalı ile ilişkili bir disiplin olup kurumsal danışmanlık sunduğumuz şirketlere bir bütün halinde hukuk danışmanlığı sunmaktayız. Bu bağlamda kişisel verilerin koruması danışmanlığı, iş hukuku, borçlar hukuku, fikri sınai mülkiyet hukuku, icra iflas hukuku, rekabet hukuku gibi ticaret hukukunun bağlantılı olduğu alanları içeren bir hukuk danışmanlığı sunmaktayız.

terazi-amblem.png

Vergi Hukuku

Vergilendirme sürecinden kaynaklanan problemlerin gerek idari aşamada çözümü gerekse de dava süreçleri ile çözümü konusunda hizmet vermekteyiz. Vergilendirme usulüne ilişkin ihlaller ve ilgili vergi ceza davalarının takibinde de hukuki danışmanlık sunmaktayız. 

 

Bu alanda;

-Vergi davalarının idari yollarla çözümü ile dava aşamalarında çözülmesi,

- Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği

- Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

- Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

bottom of page