top of page
  • Yazarın fotoğrafıGörkem Bora Taner

KORONAVİRÜS İZOLASYONUNA UYMAMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ

Güncelleme tarihi: 25 Eki 2022

Hukuk büromuz tarafından takibi sağlanan bir iş davasında yine bir emsal karara imza atılmıştır. Korona İzolasyonu ihlali sebebiyle işveren tarafından yapılan feshin, haklı ve geçerli bir nedene dayanmaması sebebiyle feshin geçersizliğine karar verilmiştir.


Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 2021/2585 Esas, 2022/513 Karar sayılı ilamı ile; işveren tarafından koronavirüs karantinasına uyulmaması sebebiyle yapılan feshin geçersizliğine karar verilmiştir. Hukuk büromuz tarafından takip edilen iş bu emsal kararı danışanlarımız ve meslektaşlarımız için paylaşıyoruz;


Davacının iş akdinin davacı ile aynı işyeri servisini kullanan fabrika çalışanında koranavirüs tespit edilmesi nedeniyle virüsün iş yerinde yayılmasını engellemek amacı ile tedbir amaçlı aynı servisi kullanan işçilerin 14 gün idari izinli sayıldığı, tedbir amaçlı izinli bulnduğu dönemin 7 gününde işverenin ziyaretindedavacının evde bulunmadığının ve şehir dışında bulunduğunun tespit edildiği, davacının tedbire aykırı hareket etmesi nedeniyle iş akdinin feshedildiği, davacının savunmasında Bursa'ya kayın pederinin rahatsızlığı nedeniyle uzun süre araç kullanamayacağından onları Bursa'ya götürdüğünü, yolculuk esnasında gerekli önlemlere uyduğunu, gittiği yerde kimse ile temas kurmaksızın tek başına kaldığını, ertesi günü döndüğünü ve izolasyonu bozmadığı yönünde savunma verdiği, davacının tedbir amaçlı izolasyon döneminde aile bireylerinin ihtiyacı nedeniyle zorunluluktan yolculuk yapmak zorunda kaldığı, ertesi günü tekrar ikametgahına döndüğü, yolculuk esnasında kurallara riayet ettiği, izolasyon döneminindeali bireyleri haricinde geçirme imkanı bulunmadığı, irtibatının zorunlu olarak aile bireyleri ile sınırlı olduğu, işverence alınan önleme aykırı olarak kasıtlı hareket etmediği sabit olduğundan yapılan fesih geçerli olmadığı, boşta geçen süre ücretinde AGİ ücretinin de dahil edilmesi gerektiği anlaşıldığından ilk derece mahkemesinin kararında isabetsizlik bulunmamaktadır.

Yerel Mahkeme'nin tespiti de İşçi Lehine...


Yerel Mahkemece kurulan gerekçe de; “ Somut olayda, davacının iş akti Covid-19 salgını nedeniyle irtibatlı olarak karantinada bulunduğu bir dönemde il dışına çıkmış olması nedeniyle sonlandırılmış ise de; davacının izolasyonda olduğu bir süreçte evinde bulunmayıp Bursa'ya gitmiş olması eyleminin davalı şirketçe fesih olarak yaptırıma tabi tutulması ölçüsüz bulunmuştur. Buna ek olarak, davalı şirketin almış olduğu karantina tedbirinin işyerindeki üretimin aksamaması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması gibi gerekçelere dayalı olarak yapıldığı anlaşılmış olmakla birlikte, işçinin iş yeri dışı yaşamına ilişkin olduğundan işveren işçiyi salgın tedbirlerine nerede uyacağı konusunda baskılayamaz. Davacının karantinayı nerede geçireceği kendi tercihi olup, olası bir tedbir ihlalinde yaptırım uygulama yetkisi kolluk makamlarına verilmiştir. Davacı temaslı olduğunu bile bile iş yerinden herhangi bir kişiyle görüşüp veya iş yerine gelip iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranmadığından yapılan fesih mahkememizce geçersiz bulunmuştur. ” denilmiştir.

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page