top of page
  • Yazarın fotoğrafıGörkem Bora Taner

HAKSIZ GÖZALTI VE TUTUKLAMA TEDBİRİ DOLAYISIYLA AÇILAN TAZMİNAT DAVASINDA,TAZMİNATIN YETERSİZ OLMASI

Güncelleme tarihi: 13 Haz 2022

Anayasa Mahkemesi, haksız gözaltı ve tutuklama için öngörülen tazminatın az belirlenmesini kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olarak kabul etti.


Anayasa Mahkemesi 2021/2107 sayılı başvuru kapsamında 13.04.2022 tarihinde; Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA karar vererek aşağıdaki hükmü kurmuştur;


“ Anayasa Mahkemesince yapılan inceleme sonucunda Anayasa'nın 19. maddesinin -üçüncü fıkrasıyla bağlantılı olarak- dokuzuncu fıkrasının ihlal edildiğine karar verilmiştir. Bu itibarla ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesince gözaltı ve tutuklama işleminin hukuka aykırı olduğu yapılan değerlendirme sonucunda tespit edilmiş ve tazminatın yetersiz olmasından kaynaklı olarak ihlal sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla kararın ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesi hâlinde derece mahkemesinin yapacağı tek şey Anayasa Mahkemesinin benzer durumlarda verilmesine hükmettiği tazminat miktarını dikkate alarak daha yüksek bir tazminata hükmetmek olacaktır. Bu işlem için kararın yeniden yargılama yapmak üzere derece mahkemesine gönderilmesinde hukuki yarar bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Somut olayda derece mahkemesi gözaltının ve tutuklamanın hukuka aykırılığını tespit etmemiş ise de hükmedilen tazminat gözaltı ve tutuklama tedbirine karşılık olarak verildiğinden bu husususun manevi tazminatın belirlenmesinde dikkate alınması gerekir. Bu nedenle başvurucuya 15.000 TL manevi tazminat ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. ”

Haksız Gözaltı ve Tutuklamalardaki Tazminatların Genel Olarak Yetersizliği


Haksız gözaltı ve tutuklamalar ile kişilerin tüm anayasal hakları engellenmiş olmakla birlikte bu tedbirlerin haksız olarak uygulandığının anlaşılması karşısında verilen tazminatların genel olarak düşük kaldığı bilinen bir gerçektir. Bu minvalde Anayasa Mahkemesi tarafından az miktarda belirlenen tazminatların, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali sayması önem arz etmiştir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

KORONAVİRÜS İZOLASYONUNA UYMAMA SEBEBİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ

Hukuk büromuz tarafından takibi sağlanan bir iş davasında yine bir emsal karara imza atılmıştır. Korona İzolasyonu ihlali sebebiyle işveren tarafından yapılan feshin, haklı ve geçerli bir nedene dayan

Comments


bottom of page